کارگاه آموزشی بین المللی تفکر طراحی سیستمی خدمات

روز جمعه 10 اسفندماه 1397 / تهران

در اين کارگاه يک روزه با يک رويکرد ميان رشته اي از مفاهيم، نظريه ها و مباني تفکر طراحي و تفکر سيستمي براي خلق محصولات و خدماتي که منجر به ايجاد اهميت براي مشتريان و طراحان مي گردد استفاده مي کند.

دکتر آرش گلنام

ارایه دهنده کارگاه: دکتر آرش گلنام

پژوهشگر در زمینه تفکر سیستمی و تفکر طراحی در انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در لوزان

 • دکتری مدیریت تکنولوژی از انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در لوزان 
 • فوق لیسانس پویایی شناسی سیستم‌ها از انستیتو پلی تکنیک وورستر در بوستون آمریکا
 • استاد برتر طراحی دانشگاه کسب و کار لوزان در 4 سال متوالی

مبحث اصلي اين کارگاه طراحي انسان محور مي باشد. معمولا انسان محور بودن در فرايند طراحي به در نظر گرفتن مشتريان، نيازها، خواسته ها و مشکلات آنها محدود ميشود اما ما در اين کارگاه مفهوم انسان محور بودن را گسترش مي دهيم و ارتباط بين محصول يا خدمت ، طراح و مشتري را از يک جنبه انساني مورد  بررسي قرار مي دهيم.

لینک ثبت نام

اين دوره شما در دستيابي به ابزار تفکر و يادگيري مورد نياز براي طراحي خدمات در زمينه هاي پيچيده سازماني کمک کند. با استفاده از تکنيک ها و روش هاي ارايه شده خواهيد توانست به درک بهتري از ماهيت پوياي طراحي خدمات برسيد.

اهداف کارگاه
اين کارگاه با هدف کمک کردن به يافتن پاسخ براي پرسش هاي زير طراحي شده است:

 • انسان محور بودن فرايند طراحي به چه معني است؟ و چرا اين  مفهوم تنها به در نظر گرفتن مشتري در فرايند طراحي  محدود نمي‌شود؟
 • ويژگي هاي يک طراح چيست؟  چگونه مي توان توانايي طراحي را در خود توسعه داد و به منصه ظهور رسانيد؟
 • پارادايم سرويس و منطق سرويس محور چيست؟ چگونه اين مفاهيم مي‌توانند در شکل‌ گيري ايده طراحي ما کمک کنند؟
 • ايده هاي طراحي از کجا مي آيند؟ چه تکنيک هايي مي توانند به ما کمک کنند تا  قابليت‌هاي خلاقانه بالقوه خود را به بالفعل تبديل کنيم؟
 • اصول تفکر سيستمي چگونه مي‌توانند نگرش ما را به تفکر طراحي و فرايند طراحي تغيير دهند؟
 • نمونه اوليه محصول يا خدمت چيست و چرا از اهميت بسزايي در فرايند طراحي برخوردار است؟ چگونه ميتوان يک نمونه اوليه مفهومي از خدمات ايجاد کرد؟

محتواي کارگاه
مطالب اين کارگاه در چهار بخش ارائه خواهند گشت:

بخش اول– مباحث مقدماتي

 • باز تعريف طراحي انسان محور
 • بازنگري ويژگي هاي يک طراح موفق
 • بررسي ارتباط بين طراح، فرآيند طراحي، محصول و مشتري

بخش دوم – مباحث نظري

 • آشنايي با پارادايم خدمت و منطق خدمت محور
 • بررسي اصول تفکر سيستمي
 • درک فرايند طراحي سيستمي
 • کاربرد رويکرد سيستمي در طراحي خدمات

بخش سوم – آناتومي يک سرويس

 • آشنايي ويژگي هاي قابل مشاهده خدمت
 • ايجاد شناخت از مولفه هاي ارزش يک خدمت
 • رابطه بين مولفه هاي ارزش و ويژگي هاي قابل مشاهده خدمت
 • قابليت ها و منابع تشکيل دهنده يک خدمت

بخش چهارم – تکنيک هاي ابتکاري طراحي خدمات

 • استفاده از پارادوکس در طراحي
 • تکنيک هاي يافتن ايده اوليه طراحي
 • روش هاي کاهش ابهام در فرايند طراحي
 • روش تخيل فعال در طراحي

مطالب اين کارگاه آموزشي با استفاده از تکنيک هاي نوين آموزشي مانند بازي سازي (Gamification) ، يادگيري فعال (Active learning) و استفاده از مطالعه موردي تکامل طراحي خدمات در شرکت آمازون ارايه خواهد شد.

مطالب مرتبط