کشف پروتئین انسانی عامل افزایش قدرت ابتلای ویروس کرونا

به گفته دانشمندان بریتانیا، به نظر می‌رسد پروتئینی روی سطح سلول‌های پوستی بدن انسان باعث شده ویروس کرونا این همه مسری باشد.

گمان می‌رود نوروپیلین-۱ سرعت سرایت سارس-کو-۲، ویروسی که باعث بیماری کووید-۱۹ می‌شود، را بین انسان‌ها شتاب می‌بخشد.

به گزارش پایگاه خبری تحقیق و توسعه، محققان دانشگاه بریستول می‌گویند یافته‌های آنان، که در مجله «علوم» منتشر شده، می‌تواند به ساخت داروهای ضدویروسی کمک کند که برای توقف «تعامل تازه کشف شده بین ویروس و میزبان» قابل استفاده هستند.

تیم تحقیقات گفت: «برای فرونشاندن کووید-۱۹ تکیه ما بر واکسن مؤثر و مجموعه‌ای از داروهای ضد ویروس خواهد بود.»

«کشف ما از پیوند سارس-کو-۲ با پروتئین نوروپیلین-۱ و اهمیت آن در ناتوان‌سازی ویروس مسیر جدیدی را به سوی داروهای ضدویروس گشوده است که برای مهار وضعیت جاری همه‌گیری ویروس قابل استفاده خواهند بود.»

به نظر می‌رسد، سارس-کو-۲ با استفاده از چیزی که به پروتئین «جهنده» معروف است، ابتدا با چسپیدن به سطح سلول‌هایی که در مسیر سیستم تنفسی قرار دارند انسان را مبتلا می‌کند.

ویروس پس از چسبیدن به سلول، وارد آن شده و به تکثیر خود می‌پردازد که موجب انتشار آن در بدن و نهایتا بیماری کووید-۱۹ می‌شود.

محققان می‌گویند که فهمیدن فرآیندی که باعث می‌شود پروتئین جهنده ویروس سلول‌های انسانی را تشخیص دهد، «اهمیت کلیدی در ساخت واکسن و داروهای ضدویروس برای درمان کووید-۱۹» دارد.

آنها گفتند: «هنگام مطالعه رشته پروتئین جهنده سارس-کو-۲، با رشته کوچکی از آمینو اسیدها مواجه شدیم که ظاهرا شبیه به رشته‌ای از پروتئینی هستند که در بدن انسان یافت می‌شود و با نوروپیلین-۱ تعامل می‌کند.»

تیم تحقیق ادامه داد: «این کشف ما را به یک فرضیه ساده هدایت کرد: آیا پروتئین جهنده سارس-کو-۲ که به نوروپیلین-۱ پیونده خورده می‌تواند در ویروسی شدن سلول‌های انسانی اثر داشته باشد؟»

«جالب این است که در بررسی یک سری روش‌های ساختاری و بیوشیمیایی، توانستیم دریابیم که پروتئین جهنده سارس-کو-۲ در واقع با نوروپیلین پیوند دارد.»

«ما توانستیم نشان بدهیم که این تعامل به بالا بردن قدرت نفوذ سارس-کو-۲ در کشت سلولی کمک می‌کند.»

به گفته این تیم، با استفاده از پادتن‌های تک یاخته، که پروتئین‌هایی هستند که در آزمایشگاه ساخته می‌شوند و شبیه به پادتن طبیعی عمل می‌کنند، یا به کمک دارویی که مانع تعامل نوروپیلین-۱ با ویروس کرونا می‌شود، آنها توانستند از قدرت ویروس برای نفوذ به سلول‌های انسان بکاهند.

این تیم افزود: «این آزمایش اهمیت دارویی کشف ما را در مبارزه با بیماری کووید-۱۹ برجسته می‌کند.»

در مقابل، واکسن به سیستم ایمنی بدن یاد می‌دهد که پروتئین جهنده سارس-کو-۲ را تشخیص داده و پادتن لازم برای مقابله با آن را تولید کند.

پروفسور لارنس یانگ، استاد غدد ملکولی در دانشکده پزشکی وارویک که در این تحقیق شرکت نداشت، کشف تازه را «خشتی دیگر در دیوار» شناخت ما از بیولوژی سارس-کو-۲ نامید.

او گفت: این کشف «به درک بهتر ما از شیوه نفود ویروس به سلول‌ها کمک می‌کند» و «در مسیر ما هنگام ساخت واکسن و داروهای احتمالی به کمک ما می‌آید.»

مطالب مرتبط