اطلس پتانسیل مواد معدنی و زمین‌شناسی موضوعی استان‌های کشور رونمایی شد

اطلس پتانسیل مواد معدنی و زمین‌شناسی موضوعی استانهای کشور در حاشیه سی و هشتمین گردهمایی علوم زمین رونمایی شد.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در کشور در سال ۱۳۸۳ مبادرت به تهیه اطلس ملی نقشه‌های موضوعی زمین‌شناسی و اکتشافی در مقیاس‌های مختلف در مقیاس یک میلیونیم برای ۱۴ عنصر با تیپ‌های مختلف کانساری شد.

تاکنون این نقشه‌ها پایه بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی شده است.

با گذشت بیش از یک دهه، تهیه نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی با مقیاس بزرگتر با نگاهی به یافته‌های جدید متالوژنی در جهان و ایران و همچنین تجمیع و یکپارچه‌سازی نقشه‌های زمین‌شناسی یکصد هزارم، از اولویت‌هایی بود که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با پشتیبانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مبادرت به تهیه این نقشه‌ها با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در مقیاس یکصد هزارم در سال ۱۳۹۵ کرد.

نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی بر اساس تیپ‌های کانساری و با روش تلفیق و مدل‌سازی در سامانه اطلاعات مکانی و به‌کارگیری لایه‌های اطلاعاتی مختلف از قبیل نقشه‌های زمین‌شناسی و داده‌های ژئوشیمیایی در مقیاس یکصدهزارم، داده‌های ماهواره‌ای لندست و استر، داده‌های ژئوفیزیک هوایی با فواصل پروازی مختلف، نقشه‌های ژئودینامیکی و متالوژنی ایران و اطلاعات معدنی موجود، تولید شده و در قالب اطلس ملی پتانسیل مواد معدنی ایران و با دقتی ۱۰ برابر نقشه‌های پیشین ارائه شده است.

نقشه‌های موضوعی زمین‌شناسی نیز با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی یکصد هزارم یکپارچه بر اساس تنوع جنس و سن در قالب اطلس ملی نقشه‌های موضوعی زمین‌شناسی کشور منتشر شده است.

این اطلس رونمایی شده برگرفته از اطلس‌های ملی است که تاکنون تهیه شده است.

اطلس نقشه‌های پتانسیل معدنی و زمین شناسی موضوعی استانی با بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی حاصل از فعالیت علمی و پژوهشی صدها کارشناس و متخصص زمین‌شناسی و اکتشاف کشور طی ادوار گذشته در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و سایر ارگان‌های مربوطه، در مدیریت ژئومتیکس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تدوین شده است.

مطالب مرتبط