افزایش مقاومت به خوردگی و سایش پوشش با فناوری نانو

محققان دانشگاه صنعتی شیراز با اعمال همزمان مس و نانوذرات اکسیدی درون پوشش نیکل، راهکاری را برای افزایش مقاومت به خوردگی و سایش پوشش ارائه دادند. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، هدف از انجام این طرح را تلاش برای بهبود خواص ضد خوردگی و ضد سایشی پوشش‌هایی از جنس نیکل عنوان کرد. بر این اساس در این تحقیق تلاش شد با وارد کردن عنصر مس و نانوذرات اکسید آلومینیوم به درون پوشش، خواص ضد خوردگی و ضد سایشی پوشش آن ارتقا یابد.

وی ادامه داد: ازآنجایی‌ که بسیاری از قطعات در صنعت، از جمله قطعات مورد استفاده در صنایعی همچون خودروسازی، به‌طور همزمان تحت دو پدیده‌ مخرب “سایش” و “خوردگی” قرار دارند، بنابراین اعمال این پوشش‌ها می‌تواند نقش بازدارنده در برابر این پدیده‌ها و افزایش عمر و کارایی قطعات را داشته باشد.

به گفته این محقق نانو ذرات اکسیدی از یک‌ سو به دلیل ماهیت سرامیکی و سختشان، خواص مکانیکی زمینه را ارتقا می‌دهند و از سوی دیگر موجب می‌شوند تا پوششی با دانه‌بندی ریز تشکیل شود و متعاقب آن سختی افزایش یابد.

علیزاده با بیان اینکه در طرح حاضر از رسوب‌دهی الکتریکی برای ایجاد پوششی با زمینه نیکل بر روی زیرلایه‌ای از جنس فولاد استفاده شد، یادآور شد: همچنین به‌ منظور ارتقای خواص ضد خوردگی و ضدسایشی پوشش، عنصر مس و نانوذرات سرامیکی اکسید آلومینیوم با درصدهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. پس از اتمام فرایند پوشش‌دهی، ابتدا ساختار پوشش بررسی و سپس آزمون‌های سختی‌سنجی، سایش و خوردگی بر روی نمونه‌های پوشش‌دهی‌شده انجام شده‌است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق اضافه کرد: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد کریستالیت‌های پوشش از 91 نانومتر برای پوشش نیکل خالص به 16 نانومتر برای پوشش تهیه‌شده از حمام حاوی 20 گرم بر لیتر اکسید آلومینیوم تغییر یافته‌است. همچنین مقاومت به سایش پوشش، 4.2 برابر و مقاومت به خوردگی 4.3 برابر شده‌ است.

نتایج این تحقیقات که با تلاش‌های دکتر مرتضی علیزاده عضو هیأت علمی و حامد صفایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز اجرایی شده، در مجله‌ Applied Surface Science با ضریب تأثیر 4.439 منتشر شده است.

مطالب مرتبط