برنامه ستاد علوم‌شناختی برای ابزارهای توانبخشی شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی برای ابزارهای توانبخشی شناختی اقداماتی را انجام می‌دهد که حمایت از طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی توانبخشی جامع و بافت‌نگر یکی از این اقدامات است.

به گزارش آردی نیوز به نقل از ایسنا، توانبخشی شناختی بر بهبود و بازگرداندن توانایی‌های شناختی، هیجانی، روانی-اجتماعی و رفتاری که در نتیجه آسیب‌های مغزی بوجود آمده باشند تمرکز دارد.

در این راستا ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی سال گذشته فراخوانی در زمینه تعیین اولویت‌های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه توانبخشی و توانمندسازی منتشر کرد.

بر این اساس حمایت از طرح‌های مطالعاتی با هدف معرفی مدل‌های نظری، روش شناسی، پروتکل‌ها و گایدلاین‌های توانبخشی شناختی به تفکیک کارکردهای شناختی/ اختلالات شایع شناختی و حمایت از طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی توانبخشی جامع و بافت‌نگر در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.

تهیه بسته‌های توانبخشی شناختی برای اختلالات شایع شناختی، تهیه بسته‌های آموزشی جهت تقویت کارکردهای شناختی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های شناختی در گروه‌های آسیب پذیر و تهیه برنامه‌ها و بازی‌های کامپیوتری توانبخشی و توانمندسازی شناختی و توانمندسازی شناختی قبل و بعد از تولد از دیگر اولویت‌های حمایتی این ستاد اعلام شده است.

این اقدام در راستای توسعه ابزارهای توانبخشی شناختی است تا با استفاده از ظرفیت‌ها و خلاقیت داخلی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

مطالب مرتبط