تولید ایمپلنت دندانی ایرانی

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل پارک فناوری پردیس گفت: قرار است ایمپلنت های دندانی در داخل تولید شود و تا سال ۹۸ به بازار وارد شود.

به گزارش آردی نیوز به نقل از مهر، امین رضا خالقیان اظهار کرد: هیات های خارجی که به کشور می آیند تصور درستی از فعالیت های ایران در زمینه فناوری ندارند در صورتیکه اینگونه نیست.

وی افزود: این هیات ها بعد از بازدید از پارک فناوری پردیس و سایر مراکز فناوری، تصمیم می گیرند که همکاری های خود را با ایران در زمینه فناوری چگونه آغاز کنند.

به گفته خالقیان، در این چند سال دو هیات تجاری و هیات دولتی از پارک فناوری پردیس بازدید کردند که طی آن، شرکت های پارک فناوری پردیس، با درخواست همکاری زیادی مواجه شدند.

به گفته مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل پارک فناوری پردیس، قرار است طی دو سال آینده با همکاری کشورهای خارجی، فرایند تکنولوژی دوساله  تکنولوژی تولید ایمپلنت دندان به تهران منتقل شود.

وی خاطر نشان کرد: بدین واسطه، در پارک فناوری پردیس، ایمپلنت ایرانی تولید می شود  و امیدوار هستیم که ابتدای سال ۹۸ ، این ایمپلنت ها در بازار ایران وجود داشته باشد.

مطالب مرتبط