سلامت کودکان در فضای مجازی

تولید سرویس های سلامت کودکان در فضای مجازی

با امضای تفاهمنامه ای میان معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده زیست بوم فضای مجازی کودک، فرهنگ سازی، ترویج و اجتماعی کردن سبک زندگی سالم در فضای مجازی، از طریق سامانه های هوشمند کودک و نوجوان آغاز شد.

معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به شعار سال سازمان بهداشت جهانی با عنوان سلامت برای همه و نقش رسانه های نوین، در تحقق این شعار از یکسو و لزوم حرکتی هدفمند جهت تببین مفهوم سلامت به گفتمان کودک و نوجوان کشور، این تفاهم نامه را منعقد کرده است.

این تفاهم نامه با موضوع فرهنگ سازی، ترویج و اجتماعی کردن مبانی سلامت و ارتقای سبک زندگی سالم جامعه با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و سامانه های هوشمند با اولویت کودکان و نوجوانان به امضا رسید.

همکاری در تولید سرویس های سلامت کودک و نوجوان و تولید، ترویج و نشر مفاهیم مرتبط با سلامت کودکان با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و ترویج مفاهیم فضای مجازی سالم، تشکیل اتاق های فکر، توسعه ظرفیت های رسانه های دیجیتال کودکان و محتوای دیجیتال سلامت، بخشی از محورهای این همکاری به شمار می رود.

در این راستا مقرر شد طرفین تفاهم نامه در برگزاری کمپین ها و برنامه های مجازی سلامت کودکان، معرفی اولویت های سلامت وزارت بهداشت به کودکان و نوجوانان، پیاده سازی سامانه های مشاوره پیگیری ، همکاری و مشارکت در برگزاری فعالیت ها و برنامه های فرهنگی-ترویجی سلامت و مواردی از این قبیل همکاری داشته باشند.

مطالب مرتبط