خودروهای مجهز به حسگرهای پزشکی ، ضربان قلب راننده را رصد می کنند!

تا سال ۲۰۲۰ میلادی فرمان خودروها مجهز به حسگرهای پزشکی می شوند که ضربان قلب راننده را رصد می کنند. به این ترتیب خودرو به طور اتوماتیک تنظیماتش را با راننده هماهنگ می کند. تا ۲۰۲۰ میلادی فرمان خودروها می توانند نشانه های اولیه مشکلات قلبی را رصد کنند. شرکت انگلیسی B-Secur مشغول ساخت فناوری است که حسگرهای پزشکی را درون فرمان خودرو قرار می دهد تا ریتم ضربان قلب راننده را رصد کنند. یک دستگاه ECG درون فرمان سلامت هر فرد و ضربان قلب او را بررسی می کند. خودروهای آینده می توانند با استفاده از این اطلاعات هرگونه وضعیت غیرعادی که به ایجاد استرس زیاد، خستگی و حتی حمله قلبی منجر می شود را ردیابی کنند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از مهر، این شرکت در حال ابداع الگوریتم هایی است که به این فناوری اجازه می دهد از یک نقطه در فرمان ضربان قلب راننده را رصد کند.

ضربان قلب هر فرد یگانه است و تحلیل آن به خودروها کمک می کند به طور اتوماتیک تنظیمات خود را با ترجیحات راننده هماهنگ کنند.این شرکت اعلام کرده تا سال ۲۰۲۰ این قابلیت را به طور تجاری برای خودروها ارائه می کند و هم اکنون مشغول همکاری با خودروسازان مختلف است.

مطالب مرتبط