درمان های جدید تومورهای مغزی

درک بهتر زیست شناسی تومورهای مغزی می تواند منجر به ایجاد درمان های جدید شود.

مغز ما خانه بیش از 86 بیلیارد سلول است که به طور بسیار دقیقی با هم ارتباط برقرار کرده و مدارها و ساختارهایی را ایجاد می کنند که به اجازه فکر کردن، حس کردن و زنده بودن را می دهند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از medicalxpress، ساختار مغز ما از پیچیدگی های زیادی برخوردار است که منجر به این امر می شود که درک ساختار و عملکرد آن بسیار مشکل شود. در مورد سرطان های مغزی نیز درک نحوه بروز این سرطان ها به همین اندازه پیچیده است. در واقع زمانی محققین می توانند سرطان را به طور کامل درک کنند که بتوانند نحوه تکوین، رشد و تغییرات سلولی را در مغز به طور کامل شناسایی کنند. با رسیدن به این اطلاعات است که می توان گفت درمان ها و مسیرهای درمانی جدید برای بیماری در دسترس است. اما با همه تلاش های صورت گرفته در مورد زیست شناسی تومورهای مغزی اطلاعات اندکی در دسترس است.بیماران مبتلا به تومورهای مغزی نرخ بقای اندکی دارند و رویکردهای درمانی مورد استفاده برای آن ها بیش از یک دهه است که بدون تغییر باقی مانده است. این در حالی است که بسیاری از این تومورها به شیمی درمانی و پرتودرمانی پاسخ نمی دهند. همین امر موجب شده است که تلاش و تحقیق در زمینه شناسایی هر چه بهتر تومورهای مغزی از سال 2014 به بعد به یکی از اهداف اصلی مرکز سرطان بریتانیا تبدیل شود.

در کنفرانس تومورهای مغزی در لندن، محققین شش زمینه تحقیقاتی را اعلام کردند که به عقیده آن ها فوکوس روی  آن ها می تواند به  پر کردن خلاهای اطلاعاتی در مورد تومورهای مغزی کمک کند. هزینه تعلق گرفته به این پروژه های بیش از 18 میلیون پوند خواهد بود. این شش زمینه تحقیقاتی به درک ژنتیک تومورها و طراحی داروهای جدید خواهد پرداخت و می تواند از مطالعات آزمایشگاهی تا کارآزمایی های بالینی را شامل شود. این زمینه های تحقیقاتی شامل موارد زیر می باشد.

  • ارائه دیدگاه های جدید در مورد تومورهای مغزی با استفاده از علوم اعصاب
  • درک بیولوژی تومورهای مغزی و سلول های بنیادی سرطانی برای طراحی داروهای موثرتر
  • شناسایی بهتر ریز محیط توموری برای ارائه درمان های بهتر
  • ایجاد روش های صحیح تر برای مطالعه تومورهای مغزی و سلول های بنیادی توموری
  • بهبود روش های تشخیص تومور برای ایجاد درمان های شخصی تر
  • ایجاد درمان های کمتر تهاجمی برای تومورهای مغزی

قرار است ظرف هفته های آتی، جزئیات بیشتری از این زمینه های مطالعاتی بازگو شود. به نظر می رسد که شناسایی مشکل اولین گام در حل آن باشد و این زمینه های تحقیقاتی و برنامه ریزی برای درک آن ها می تواند به گام مهمی در درمان تومورهای مغزی باشد.

مطالب مرتبط