راه اندازی مراکز نوآوری در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

راه اندازی مراکز نوآوری در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی ۶۶مرکز نوآوری در دانشگاهها خبر داد و گفت:این مراکز به ایده پردازان در راستای اجرایی شدن طرحشان مشاوره می دهد.

به گزارش آردی نیوز، دکتر محمود شیخ زین الدین،  اظهار کرد: یکی از برنامه های ما در معاونت علمی، راه اندازی مراکز نوآوری است که کار آن کاملا متفاوت از مراکز رشد است.
وی با بیان اینکه مراکز نوآوری می تواند در مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی خصوصی و غیر خصوصی و … راه اندازی شود، عنوان کرد: تا کنون توانسته ایم در کل کشور ۶۶ مرکز نوآوری را با هدف حمایت از کسب و کارهای جدید حمایت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: مراکز نوآوری می توانند، شرکت های دانش بنیان و کسانی که ایده ای دارند را برای بدست آوردن بازار مشاوره دهند.
شیخ زین الدین بیان داشت: تاکنون ۱۱۷هزار متر مربع مرکز نوآوری به فضای در اختیار شرکت های دانش بنیان اضافه شده است؛ همچنین حدود دو هزار هسته و گروه فناوری و شرکت دانش بنیان در آنها مستقر شده اند.
وی با اشاره به مزیت ایجاد مراکز نوآوری گفت: بدین واسطه فارغ التحصیلان بعد از اتمام درس خود با دانشگاه ارتباط دارند و  علاوه بر آن وابسته به استخدام دولتی نخواهند ماند.
به گفته وی، مراکز نوآوری در مقایسه با مراکز رشد، سرعت بیشتری دارند و به دلیل اینکه با بخش های خصوصی در ارتباط هستند بهتر می توانند به شرکت ها و ایده پردازان در خصوص بازارشان مشاوره ارائه کنند.
زین الدین بیان کرد: کسب و کار راه اندازی شده به واسطه مراکز نوآوری،  نزدیک به  ۵هزار نفر را در این مراکز مشغول به کار کرده است.

مطالب مرتبط