ساخت کیت تشخیص سریع مواد مخدر

کیت تشخیص سریع ماده مخدر حشیش بر پایه ایمونوکروماتوگرافی حاوی نانوذرات با فناوری نانو توسط محققان کشور طراحی و تولید شد.

به گزارش آردی نیوز به نقل از ستاد ویژه فناوری نانو، امروزه انجام آزمون سریع برای شناسایی و کنترل مواد به روش های ایمنوکروماتوگرافی بسیار گسترش یافته است. یکی از روش های متداول، روش تست جریان جانبی (Lateral Flow Assay) می باشد.

کیت تشخیص از نوع LFA به دو دسته زیر تقسیم می شود:

سنجش ساندویچی Sandwich assay
سنجش رقابتی Competitive assay
کیت تشخیص سریع مواد مخدر به روش سنجش رقابتی عمل می کند.

برای ساخت این نوع از کیت ها بر روی پد رهایش، نانوذرات طلا متصل به آنتی بادی شناسایی ماده مخدر قرار داده می شود. این آنتی بادی برای غلظت حد مجاز می باشد. با اعمال آنالیت حاوی ماده مخدر روی پد نمونه و عبور آن از روی پد رهایش نانوذرات متصل به آنتی بادی به ماده مخدر نمونه متصل می شوند. بر روی خط تست مقداری ماده مخدر و بر روی خط کنترل آنتی آنتی بادی قرار داده شده است. با رسیدن نانوذرات متصل به آنتی بادی به این خط، رنگ آن روشن خواهد شد و درنتیجه آزمون صحیح می باشد. ساختار کیت تشخیص نوع رقابتی به شکل زیر است:

filereader.php?p1=main_1fc384a79adb53d30

این محصول مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو و دارای تاییدیه نانو مقیاس است. این کیت های تشخیصی حشیش اکنون وارد بازار شده است.

مطالب مرتبط