عظیم ترین هواپیمای دنیا آماده پرواز

عظیم ترین هواپیمای دنیا آماده پرواز

شرکت Stratolaunch Systems بزرگترین هواپیمای جهان را به معرض آزمایش قرار می دهد.

به گزارش آردی نیوز، شرکت Stratolaunch Systems در تابستان سال جاری عظیم ترین هواپیمای جهان را مورد آزمایش قرار خواهد داد. در عین حال اشاره شده به دلیل طراحی پیچیده این هواپیما، احتمال تعویق این آزمایش وجود دارد.
در اوایل ماه مارس آزمایشات اولیه این هواپیما بر روی زمین انجام گرفت. این هواپیمای عظیم به رکورد سرعت 74 کیلومتر در ساعت دست یافت.

این هواپیما به عنوان بزرگترین هواپیما در دنیا شناخته می شود. دامنه بالهای آن کمی بزرگتر از یک زمین فوتبال و با 117 متر می باشد. ارتفاع این هواپیما 15 متر و شامل دو بدنه است. وزن این هواپیما با سوخت 340 تن و با بار کامل 590 تن اعلام شده است.

این هواپیما پس از راه اندازی تبدیل به سکوی پرتاب کوچک موشک خواهد شد. این هواپیما آنها را تا ارتفاع 9100 متری بالا برده و از این ارتفاع موشک ها مستقلا به فضا برتاب می شوند.
این هواپیما بر اساس یک طرح دوبعدی ساخته شده است و دارای شش موتور Pratt & Whitney PW40 می باشد. همچنین اعلام شده که راه اندازی این هواپیما تا پیش از سال 2019 صورت نمی گیرد.

مطالب مرتبط