فالکون 9 ، هفت ماهواره را به فضا برد.

فالکون ۹ هفت ماهواره را برای ایجاد پوشش ارتباطی در سراسر زمین به فضا برد.

بامداد امروز اسپیس اکس ماهواره های مخابراتی «نکست» ایریدیوم و GRACE-FO ناسا را برای ایجاد پوشش ارتباطی سراسری و نظارت بر تغییرات اقلیمی به فضا برد.

این پرتاب که راس ساعت ۱۷ دقیقه بامداد از «پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا» صورت گرفته با پروژه های دیگر کمی تفاوت داشته و طی آن راکت در ارتفاع ۴۸۲ متری مانورهای پیچیده ای را برای اطمینان از قرار گرفتن ماهواره های ناسا در موقعیت درست انجام داده و سپس برای جایگذاری ماهواره های مخابراتی به راه خود ادامه داده است.

مرحله اول این راکت پس از جداسازی مجددا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت چرا که از نوع راکت های بلوک ۵ نبوده و بازسازی آن مستلزم صرف هزینه و زمان فراوان است، علاوه بر این ریسک خطای آن در پروژه های بعدی نیز بالا خواهد بود.

مرحله دوم راکت ۴۵ دقیقه پس از تعبیه ماهواره GRACE-FO دوباره شروع به حرکت کرده و در ارتفاع ۸۰۰ کیلومتری ماهواره های ایریدیوم را به مقصد رسانده است.

دو ماهواره GRACE-FO متعلق به ناسا هستند که با همکاری مرکز تحقیقات علوم زمینی GFZ آلمان ساخته شده و تغییرات در توزیع آب، یخ و زمین را از طریق اندازه گیری تغییرات در گرانش در هر ۳۰ روز برای محققان ارسال خواهند کرد.

پرتاب ماهواره های ارتباطی هم بخشی از طرح بزرگ ایریدیوم برای تشکیل مجموعه بزرگی از ماهواره های مخابراتی در مدار پایینی زمین است که از آن با نام نکست یاد می شود. طی قرارداد اولیه، اسپیس اکس باید 70 ماهواره را طی هفت پرتاب به فضا ارسال کند که نخستین مرحله از آن در سال ۲۰۱۷ با ارسال 10عدد از آنها با موفقیت به اجرا درآمد.

در مجموع ماهواره های فوق به پوشش ارتباط صوتی و داده ای در سراسر کره خاکی خواهند پرداخت، و حتی اقیانوس ها و قطب های زمین را نیز تحت پوشش خواهند گرفت.

 

 

مطالب مرتبط