ماه‌نشین شرکت داینتیکس رونمایی می شود

شرکت داینتیکس نمونه اولیه از ماه‌نشین خود را برای سفر به ماه ساخته است. این ماه‌نشین دارای موتورهایی برای فرود و برخواست روی سطح ماه است و بخشی از نیروی خود را از سلول‌های خورشیدی می‌گیرد. این وسیله چهار نفره است.

شرکت داینتیکس این وسیله را برای برنده شدن در طرح سفر به ماه ناسا طراحی کرده است. سه شرکت داینتیکس، اسپیس‌ایکس و بلواوریجین در این طرح با هم رقابت می‌کنند. احتمالاً در سال ۲۰۲۱ برنده نهایی این طرح مشخص خواهد شد.

اسپیس‌ایکس قصد دارد از طرحی مشابه استارشیپ که قرار است در رفتن به مریخ از آن بهره گرفته شود، برای سفر به ماه استفاده کند.