راه اندازی مرکز نوآوری هوافضا

مرکز نوآوری هوافضا راه اندازی می شود.

رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر با اشاره به گستردگی فعالیت ها در زمینه هوافضا گفت: مرکز تخصصی نوآوری هوافضا به زودی در دانشگاه امیرکبیر راه اندازی می شود.

به گزارش آردی نیوز به نقل از  ایرنا، دکتر صادق تابع جماعت در روز پایانی اولین رویداد ایده پردازی ایرآپ با اشاره به فعالیت انجمن علمی دانشکده هوافضا برای برگزاری این رویداد افزود: امروز بعد از فعالیت بیش از 6 ماهه که شامل دریافت ایده، روند داوری و ارزیابی ایده ها است ایده های برتر مطرح می شوند و امیدواریم به فعالیت مفید و موثر در قالب نوآوری منجر شوند.
رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر با اشاره به 2 نوع فعالیت در حوزه نوآوری هوافضا گفت: بخشی از ایده ها به طور غیرمسقیم با این صنعت مربوط هستند و بخشی نیز مستقیما در صنعت هوافضا به کار می روند؛ یکی از نمونه های این ایده ها ساخت کوادراتور (پرنده های بدون سرنشین) هستند.
دکتر تابع جماعت اظهار داشت: کوادراتورها در صنایع مختلف حمل و نقل، نفت و گاز، ساخت و ساز، فیلمبرداری و نظایر آن قابل استفاده هستند و حتی در دادو ستدهای کوچک می توانند به مردم کمک کند.
رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر تاکید کرد: در بخش غیرمستقیم صنعت هوافضا نیز سیستم های پیشرانش، ناوبری نیز مرتبط هستند.
دکتر تابع جماعت با اشاره به اینکه این رویداد در دو بخش پذیرای ایده های نوآورانه دانشجویان بوده است، عنوان داشت: در زمینه اول ایده های دانشجویان را پذیرفته ایم و در زمینه دوم از شرکت های فعال در حوزه هوافضا خواسته ایم نیازهای خود را مطرح کنند تا دانشجویان براساس آن به ایده ها و نوآوری هایی برسند.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر بیان داشت: بیشتر ایده های رسیده به دست ما در زمینه اول بوده است.
وی همچنین با ابراز امیدواری از تاسیس هر چه زودتر مرکز نوآوری تخصصی هوافضا در دانشکده هوافضای دانشگاه امیر کبیر گفت: این مرکز زمینه را برای برگزاری هر چه بیشتر رویدادهای ایده پردازی و تبدیل این نوآوری ها به محصول و یک فعالیت فراهم می کند.
به گزارش ایرنا، در این رویداد ایده پردازان ایده های خود را درر مدت کوتاهی برای حضار توضیح دادند.

مطالب مرتبط