مشارکت با شرکت های دانش بنیان از طریق صندوق های خطر پذیر

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم با شرکت های دانش بنیان از طریق صندوق های خطر پذیر (VC) مشارکت کنیم. به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با روند پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: یکی از محورهای اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان است که به شکل وام برای توسعه فعالیت هایشان در اختیار شرکت ها قرار می گیرد.

وی افزود: البته در این زمینه انتقاداتی به صندوق میشد که فرآیندها طولانی و زمانبر است از این رو همکاران ما توانستند این میانگین زمانی را کوتاه کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ما دنبال این هستیم که با کمک نهادهای واسطه و صندوق های پژوهش و فناوری در کشور بتوانیم بخشی از کارها را انجام بدهیم که شرکت ها در فرآینده پیچیده کاری گرفتار نشوند.

وحدت در رابطه با تسهیلات سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق گفت: یکی دیگر از ابزارهایی که باید آن را بیشتر فعال کرد سرمایه گذاری برای توسعه طرح های دانش بنیان و شرکت های فناور است.

وی افزود: ما دنبال پیاده کردن بسته هایی هستیم که از سرمایه گذاری مستقیم پرهیز کنیم چرا که آفت این نوع سرمایه گذاری هم شرکت ها و هم طرح ها را معطل خواهد کرد.

وحدت خاطر نشان کرد: اگر صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی بخواهد به شکل مستقیم به سرمایه گذاری ورود پیدا کند این فرآیندها می تواند شرکت ها را آزار دهد؛ ما دنبال این هستیم که از طریق صندوق های خطر پذیر (VC) با این شرکت ها مشارکت کنیم.

وی در رابطه با کاهش تصدی گری ها گفت: اگر ما بخواهیم به عنوان بخش شبه دولتی تصدی گری کنیم ناخودآگاه ایرادات وارده به صندوق توسعه پیدا می کند. ما باید به نهادها و بخش های مختلفی که در اکوسیستم علم و فناوری شکل گرفته از جمله مراکز رشد، پارک ها، پژوهشگاه ها، بخش های مختلف وزارت علوم و یا بخش های متعدد معاونت علمی همکاری کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تعاملات درست با نهادهای مرتبط گفت: امیدواریم صندوق بتواند از حالت غیرفعال خارج شود و به صورت مسئله محور به موضوعات نگاه کند.

وی در رابطه با تعاملات مناسب با وزارت علوم و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی گفت: تلاش می کنیم با همه بازیگران این حوزه که مهمترین آنها وزارت علوم است تعامل خوبی داشته باشیم و بتوانیم از ظرفیت های آنها و شناخت دقیق تری که به شکل تخصصی از حوزه کاری شرکت ها دارند استفاده کنیم تا بتوانیم تزریق منابع مالی را به شکل صحیح تری انجام دهیم.

وحدت در رابطه با اعتبارات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال آینده گفت: صندوق با مشکل منابع مالی روبرو نیست و انشاءالله در بودجه سال آینده منابع صندوق بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و بخش های مختلف کشور در حمایت از شرکت های دانش بنیان افزود: ما مشکلی در منابع نخواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم به درستی ارتباطات خود را در بخش های مختلف برقرار کنیم که بتوانیم زمینه ای ایجاد کنیم که شرکت ها بتوانند از آن استفاده کنند.

مطالب مرتبط