نصب سیستم جمع آوری نمونه در کاوشگر «مریخ ۲۰۲۰» توسط ناسا

ناسا سیستمی در کاوشگر «مریخ ۲۰۲۰» نصب کرده که به حفاری و جمع آوری نمونه ها از سیاره سرخ کمک می کند. این سیستم چرخ و فلکی از ابزارهای حفاری و جمع آوری نمونه است.

به گزارش نیواطلس، بخش هایی کلیدی از تجهیزات کاوشگر «مریخ ۲۰۲۰»  نصب شد. این تجهیزات برای جمع آوری، نگهداری و ارسال نمونه از سیاره سرخ به زمین نقش مهمی دارند.

 مهندسان در آزمایشگاه JPL  کالیفرنیا بخشی از سیستم Sample Caching را نصب کردند که در حقیقت چرخ و فلکی از ابزارهای حفاری مختلف است. از این سیستم برای ذخیره کردن و دسته بندی ابزارها و محفظه هایی استفاده می شود که نمونه های اصلی را جمع آوری و حمل می کنند.

این کاوشگر با تجهیزات مختلفی که در اختیار دارد سطح مریخ را بررسی می کند و علاوه بر جمع آوری نمونه و تحلیل آنها چند مورد را در محفظه های خاصی نگهداری می کند. این نمونه ها مدتی روی سطح سیاره باقی می مانند و کاوشگر بعدا آنها را جمع آوری می کند و به زمین بر می گرداند.

این روند چالش هایی را برای دانشمندان در بر دارد که یکی از آنها  نحوه جمع آوری نمونه به وسیله بازوی رباتیک کاوشگر است. در همین راستا سیستم Sample Caching در «مریخ ۲۰۲۰» با استفاده از یک چرخ و فلک این کار را انجام می دهد. ناسا ادعا می کند عملکرد این چرخ و فلک شبیه پروژکتورهای اسلاید در دهه ۱۹۶۰ میلادی است.

 به گفته سازمان فضایی آمریکا این چرخ و فلک دارای ۹ ابزار حفاری است. ۲ مورد آنها برای سایش سنگ ها هستند تا یک محیط پاک برای حفاری فراهم شود. در این میان یک مته برای  سوراخ کردن خاک ماه ( یا رگولیت) است. ۶ ابزار دیگر برای جمع آوری نمونه است.

این سیستم هم مانند طرح های پیشین است اما بخش جمع آوری نمونه آن از  مته های سبک تر استفاده می کند تا سوراخی به وجود بیاورد و لوله جمع آوری نمونه را حمل می کند.

هنگامیکه مته وارد صخره شد،  نمونه در لوله جمع آوری می شود. در مرحله بعد مته و نمونه به چرخ و فلک بر می گردند و به بخش دیگری از کاوشگر می روند که در آن یک بازوی رباتیک مته و نمونه جمع آوری شده را درون یک محفظه جداگانه قرار می دهد. این محفظه روی سطح سیاره رها می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط