ارتباط گرمایش جهانی با افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی

گرمایش جهانی با افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط دارد.

تایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که گرمای فزاینده هوای جهان باعث افزایش مقاومت عوامل بیماریزا در برابر آنتی بیوتیک ها می شود.

به گزارش آردی نیوز به نقل از یونایتدپرس ، مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک به این معنی است که میکروب ‌های بیماریزا که برای مبارزه با آنان آنتی‌ بیوتیک استفاده می ‌شود، با جهش ژنی (موتاسیون) نسبت به این داروها مقاومت پیدا کنند و نسل ‌های جدیدی به وجود بیایند که نتوان با آنها مبارزه کرد.

محققان بهداشت تاکنون مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها را نتیجه تجویز و مصرف بیش از حد این دارو می دانستند، اما نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که تغییر اوضاع اقلیمی نیز در این موضوع نقش دارد.

درک مک فادن متخصص و محقق بیمارستان کودکان بوستون در آمریکا گفت: تاثیر گرمایش هوا در ابتلا به انواع بیماری های عفونی بیش از پیش مشخص شده، اما این عامل برای نخستین بار با مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در مناطق جغرافیایی مختلف ارتباط داده شده است.

در این مطالعه جدید، مواردی از مقاومت آنتی بیوتیکی سه گونه باکتری رایج ایی.کولی، کلبسیلا پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس را که توسط بیمارستان ها در سراسر آمریکا گزارش شده بود، آنالیز شد.

محققان با مقایسه این داده ها با الگوهای آب و هوایی، ارتباطی را میان افزایش دمای محلی، تراکم جمعیت و مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده کردند. آنها در عین حال تاکید کردند که برای تایید یک رابطه علت و معلولی در این خصوص به تحقیقات بیشتری نیاز است.

مطالب مرتبط