ارائه روش بهینه تزریق گاز در میدان “سروش” برای ازدیاد برداشت

توسط محققان پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران صورت گرفت

محققان پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران ضمن ارزیابی آزمایشگاهی روش‌های مختلف ازدیاد برداشت برای مخزن نفت سنگین “سروش”، موفق به ارائه روش بهینه به لحاظ تکنیکی شدند.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، طرح پژوهشی «انجام مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز به منظور ازدیاد برداشت در میدان سروش» توسط محققان پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران انجام و به‌عنوان یکی از طرح‌های برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم معرفی شد.

در این طرح روش‌های مختلف ازدیاد برداشت برای مخزن نفت سنگین سروش مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت و روش بهینه به لحاظ تکنیکی ارائه شد. همچنین تلاش شد با به‌کارگیری آنالیزهای عددی علاوه بر اعتبارسنجی نتایج آزمایشگاهی، روابطی برای تخمین و ارزیابی بهبود عملکرد تولید به کمک روش‌های تزریق گاز پیشنهاد شود.

در این تحقیق برای اولین بار تزریق گاز دی‌اکسید کربن در نمونه‌های واقعی از سنگ مخزن با حضور نفت اصلی مخزن در دما و فشار واقعی مورد آزمایش قرار گرفت.

ارائه یک عدد بدون بعد ترکیبی جدید که بتواند برای پیش‌بینی میزان بهره‌دهی در شرایط عمومی و بدون انجام آزمایشات برای مخازن با خصوصیات مشابه کاربرد داشته باشد، از دستاوردهای ویژه این طرح است.

انجام آزمایشات در مقیاس تمام مغزه که بتواند خواص ناهمگونی لایه مخزنی و اثر آن بر کارایی روش ازدیاد برداشت را بهتر نشان دهد، از دیگر نوآوری‌های این طرح شمرده می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت علوم، طرح توسعه پروژه استفاده از نتایج آزمایشگاهی در مدل واقعی مخزن برای پیش‌بینی عملکرد روش پیشنهادی در مقیاس میدان نفتی و همچنین ارزیابی‌های اقتصادی کارایی این روش‌ها در شرایط عملیاتی، از برنامه‌های آتی جهت توسعه این طرح است.

مطالب مرتبط