برگزاری نشست تجاری فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

همزمان با نمایشگاه INOTEX2018، نشست تجاری شرکت های فناور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر برگزار می شود.

با همکاری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی و فن بازار ملی ایران و همزمان با نمایشگاه INOTEX2018، نشست تجاری شرکت های فناور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر برگزار می شود.

این نشست، با حضور شرکت های فناور حوزه تجدیدپذیر از 8 کشور اسلامی در حال توسعه (D8) و در قالب معرفی شرکت ها، نشست های B2B برگزار خواهد شد. هدف از این نشست، شکل گیری زمینه های همکاری فناورانه میان این شرکت ها و کشورها می باشد.

اطلاعات بیشتر

مطالب مرتبط