بهینه‌سازی طول تاج و استحکام ایمپلنت دندانی

توسط محقق واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت

پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات موفق شد با انجام بهینه‌سازی طول تاج ایمپلنت دندانی، استحکام ایمپلنت و بافت‌های اطراف آن را افزایش دهد و شل‌شدگی و شکست در ایمپلنت دندانی را کاهش دهد. فرزان جوادی مجری این تحقیق گفت: شکست ایمپلنت دندانی دلایل متعددی دارد که یکی از آنها به اندازه تاج ایمپلنت برمی‌گردد. بنابراین در این تحقیق سعی کردیم تا تاثیر اندازه تاج ایمپلنت دندانی را بر روی استحکام ایمپلنت و بافت‌های اطراف آن مورد بررسی قرار دهیم.

به گزارش آردی نیوز به نقل از واحد علوم و تحقیقات ، پیشتر در خارج از کشور پژوهش‌هایی در این مورد انجام گرفته اما در ایران برای نخستین بار است که در این زمینه تحقیقی انجام شده است که می‌تواند در حوزه کلینیکالی به کمک دندان‌پزشکان رفته و تمرکز تنش و به دنبال آن شکست و شل‌شدگی ایمپلنت را کاهش دهد.

محقق واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: برای انجام این پژوهش از سه نرم‌افزار استفاده شده است؛ برای طراحی فک و بافت زنده از نرم‌افزار SOLIDWORKS، برای طراحی ایمپلنت از نرم‌افزار MINIX و برای تحلیل مدل از نرم‌افزار ABAQUS استفاده شده است.

وی تجاری‌سازی نتایج این تحقیق را مستلزم تولید نرم‌افزار جدیدی دانست که بتواند اندازه بهینه تاج ایمپلنت را محاسبه کند.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، این تحقیق در قالب پایان‌نامه با موضوع «بررسی آنالیز محدود تاثیر اندازه تاج ایمپلنت دندانی بر روی استحکام و عملکرد کلی ایمپلنت و بافت‌های اطراف» توسط فرزان جوادی کوشش، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی واحد علوم و تحقیقات به راهنمایی دکتر محمد افتخاری یزدی انجام شده است.

مطالب مرتبط