دکتر غلامعلی فرزی  گفت : موضوع اکتان افزاها جهت بهسوزی بنزین در دستور کار وزارت نفت و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: نانوکپسولهای پلیمری محتوی مواد اکتان افزای بنزین در قالب طرح تحقیقاتی رساله دکترای حمیدرضا عظیم دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری با هدف بهینه سازی مصرف سوخت تولید شد. پس از کسب نتایج مطلوب در فرایند پژوهش، کپسولها را وارد محیط بنزین کرده و عدد اکتان بنزین مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و ‌پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری گفت: نتایج مطالعات در آزمون های تجربی و صنعتی نشان داد با افزایش یک درصد اکتان افزای کپسوله شده، شش واحد عدد اکتان بنزین افزایش می یابد. پس از اضافه شدن یک درصد اکتان افزای کپسوله شده، عدد اکتان بنزین معمولی از 87 به 93 رسید که این بالا رفتن عدد اکتان بهسوزی بنزین و کاهش آلودگی ناشی از سوخت را به همراه دارد.

منبع:  خبرگزاری برنا

استاد دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری به پیگیری ثبت این اختراع نیز اشاره و بیان کرد: دانش فنی این دستاورد فناورانه به زودی در سطح ملی تدوین می شود و‌ آمادگی فروش دانش فنی در مقیاس 100 تن در ماه را داریم.

دانشگاه حکیم سبزواری یکی از 22 ‘دانشگاه محور’ در ایران است که با حدود 9 هزار دانشجو دارای 33 گروه آموزشی، 139 کد رشته‌ تحصیلی در مقاطع کارشناسی تا دکترا و 10 دانشکده است. سبزوار در فاصله 230 کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.