خطر عینک گوگل در حین رانندگی

استفاده از عینک گوگل در حین رانندگی خطرناک است

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که استفاده از عینک گوگل در حین رانندگی به اندازه استفاده از تلفن همراه خطرناک است.
به گزارش آردی نیوز، به نقل از پایگاه اینترنتی یورک الرت آمریکا، درحالی که گوگل در سال 2015 تولید عینک های گوگل را متوقف کرد، اما استفاده از فناوری پوشیدنی همچنان بطور فزاینده ای در حال محبوب شدن است.
محققان دانشگاه تگزاس آمریکا در جریان یک مطالعه متوجه شدند که استفاده از این فناوری پوشیدنی در حین رانندگی بر تمرکز رانندگان تاثیر گذاشته و سبب حواس پرتی آنها می شود.
این مطالعه نشان داد: با اینکه استفاده از این فناوری پوشیدنی در حین رانندگی برای تهیه و ارسال یک پیام متنی، سطح حواس پرتی راننده را به اندازه اندکی کاهش می دهد اما در نهایت استفاده از این فناوری در حین رانندگی به اندازه استفاده از یک تلفن همراه معمولی خطرناک است.
سالانه بیش از یک چهارم تصادفات رانندگی در آمریکا به نوعی حواس پرتی در میان رانندگان مربوط می شود که اغلب ناشی از صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی، یا تهیه و ارسال پیام متنی در هنگام رانندگی است.
محققان برای این مطالعه محیط امنی درست کردند که در آن بتوان میزان حواس پرتی راننده را در هنگام رانندگی اندازه گرفت.در این مطالعه 20 دانشجو با استفاده از یک شبیه ساز رانندگی در یک آزمایشگاه که شامل یک صفحه نمایش سه بعدی، یک چرخ و چند پدال بود، رانندگی کردند.
از دانشجویان خواسته شد تا در حین استفاده از یک تلفن همراه یا عینک گوگل در این شبیه ساز رانندگی کنند. محققان پیامک هایی را برای آنها ارسال کردند و از آنها خواستند تا در حین رانندگی بی خطر، این پیامک ها را دریافت کنند و به آنها پاسخ دهند.
این شبیه ساز انحراف های فرمان و از خط خارج شدن راننده را ثبت می کرد.
این مطالعه نشان داد که حواس پرتی راننده هایی که از عینک گوگل استفاده می کردند اندکی کمتر بود اما در عین حال این فناوری احساس ایمنی نادرستی به راننده ها می داد که به همراه قابلیت های دیگر ان همانند امکان پاسخ دادن سریعتر و استفاده از کنترل های فعال صوتی، باعث می شد که راننده ها بیشتر به آن مشغول شوند که این موضوع اختلاف جزئی میان استفاده از این فناوری پوشیدنی و تلفن همراه را در زمینه حواس پرتی، از بین می برد.
مطالب مرتبط