رونمایی از سامانه جوشکاری پرتوی الکترونی در پارک فناوری پردیس

 مراسم رونمایی از سامانه جوشکاری پرتوی الکترونی با حضور دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس برگزار شد. این محصول در جوشکاری قطعات توربین های گازی صنایع نیروگاهی، نفت و گاز و هوایی، انواع سنسورها و قطعات مورد نیاز در صنایع پتروشیمی با فشار کاری زیاد و قطعات خودرو کاربرد دارد.

به گزارش پایگاه تحقیق و توسعه به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، صنایع توربین های نیروگاهی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هوا فضا و ساخت موتورهای هوایی، صنایع الکترونیک و صنعت خودرو از جمله مشتریان سامانه جوشکاری پرتو الکترونی به شمار می روند.

ویژگیهای این محصول را هم می توان به عمق نفوذ جوشکاری یک تا سی میلیمتر در استیل، عرض جوش یک تا ۵ میلی متر، جوش کاری فلزات غیر هم جنس، جوش کاری ظریف و پیوسته و آب‌بندی عالی، مکان جوشکاری در نزدیکی قطعات حساس به حرارت و  استحکام جوشکاری به اندازه ۵۵ %فلزات پایه نام برد.

بومی سازی فناوری کلیه زیر سامانه ها مخصوصا الکترون گان و منابع تغذیه، فروش محصول به قیمت یک سوم قیمت خارجی، استفاد از فناوری حرکت الکترون گان و کاهش ۳۰ درصدی حجم چمبر خلاء نسبت به نمونه های مشابه مزایای حائز اهمیت و رقابتی این محصول دانش بنیان محسوب می شود.

فقط کشورهای آلمان، روسیه، چین، اکراین و آمریکا دارنده این فناوری هستند.

همچنین این محصول و زیر سامانه‌های اصلی آن شامل منابع تغذیه و گان الکترونی در فهرست تجهیزات تحریمی بوده و بعضا محصولاتی که در فرآیند ساخت آنها از این نوع جوشکاری بهره می برند نیز در فهرست تحریم قرار دارند.

مطالب مرتبط