نرم افزار ساخت رنگ دلخواه

نرم افزار ساخت رنگ دلخواه طراحی شد.

محققان موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موفق به طراحی و ساخت نرم افزار محاسبه فرمولاسیون درست برای رسیدن به رنگ هدف شدند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، دکتر مهزیار گرجی دانش آموخته دکتری این موسسه و مجری طرح «نرم افزار محاسبه فرمولاسیون درست برای رسیدن به رنگ هدف»  گفت: در حال حاضر در صنعت و کارخانجات مختلف برای رسیدن به یک رنگ خاص، از روش سنتی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در روش سنتی خطا و تکرار وجود دارد، گفت: ما با طراحی نرم افزار توانسته ایم این فرایند تجربی را مدلسازی کرده و درصد مورد نیاز از رنگ های اولیه برای رسیدن به شید رنگی رو محاسبه کنیم.

وی با اشاره به اینکه این نرم افزار هیچ گونه مشابه داخلی ندارد، افزود: در خارج از کشور هم تعداد شرکتهایی که این نرم افزار را تولید می کنند زیاد نیستند و فقط دو شرکت xrite، BYK  تا کنون موفق به طراحی این نرم افزار شده اند و کارکردن با این نرم افزار داخلی نسبت به نرم افزارهای مشابه خارجی بسیار ساده تر است و با توجه به اینکه فرمولاسیون توسط نرم افزار محاسبه می شود و دیگر به عملیات سعی خطای تجربی نیازی نیست، زمان و هزینه تولید کاهش می یابد.

گرجی خاطرنشان کرد: این نرم افزار می تواند نتایج محاسباتی خود را با توجه به تغییرات مواد اولیه، خطاهای آزمایشگاهی و تغییرات جزئی دیگر، اصلاح کند و با توجه به مواد رنگی اولیه چندین فرمولاسیون را محاسبه کرده و با توجه به قیمت تمام شده هر کدام، آنها را طبقه بندی کند.

وی با اشاره به تولید این نرم افزار در قالب صنعتی گفت:  معادلات بررسی شده برای هر سطحی و همچنین تمامی رنگها شامل رنگ های پایه آب، پایه حلال و رنگ های پودری کاربردی است و برای رنگ های متالیک کاربردی نیست.

این طرح پژوهشی با راهنمایی دکتر فرهاد عامری و دکتر کیوان انصاری و مشاوره پروفسور سیامک مرادیان از اعضای هیات علمی موسسه رنگ صورت گرفته است.

مطالب مرتبط