هوش مصنوعی این توانایی را دارد که انسان‌ را مانند مگس له کند!

یکی دیگر از مدیران سابق گوگل نسبت به خطرات هوش مصنوعی هشدار داده و گفته که این فناوری در آینده ممکن است بشریت را یک موجود بی‌ارزش تلقی کند و حتی پهپادهای نظامی را برای نابود کردن ما تحت کنترل درآورد.