شبیه سازی عملکرد انسان در پردازش صوت

شبکه عصبی جدید، صداها را مانند انسان پردازش می کند.

محققان دانشگاه ام آی تی آمریکا (MIT) با استفاده از فناوری یادگیری ماشین شبکه عصبی جدیدی را ساختند که عملکرد انسان را در رابطه با پردازش صوت شبیه سازی می کند.
به گزارش آردی نیوز به نقل از پایگاه خبری ساینس دیلی، این شبکه عصبی از چندین لایه پردازش اطلاعات تشکیل شده که توانایی آماده سازی حجم زیادی از اطلاعات را برای انجام تکالیف خاص دارند.
این تحقیقات نشان می دهد که کورتکس شنوایی انسان مانند کورتکس بینایی دارای یک ساختار سلسله مراتبی است. در چنین ساختاری داده های ملموس وارد یک جریان آماده سازی چند مرحله ای می شوند.
محققان این شبکه عصبی را برای انجام دو تکلیف آموزش دادند که یکی در رابطه با پردازش موسیقی و دیگری پردازش صدای انسان بود. برای پردازش صدای انسان از چند هزار قطعه صدای دو ثانیه ای از صحبت کردن افراد مختلف استفاده شد. در این مرحله، تکلیف سیستم شناسایی واژه ای بود که در وسط قطعه صوتی گفته می شد.
در خصوص پردازش موسیقی تکلیف سیستم، شناسایی سبک قطعات دوثانیه ای موسیقی بود. برای واقعی شدن شرایط آزمایش، هر قطعه موسیقی به همراه نویزی در پس زمینه برای سیستم پخش شد.
محققان پس از آزمایشات متعدد دریافتند مدل آن ها یاد گرفته است که تکالیف خود را دقیقا مانند یک انسان انجام دهد.
این مدل به گونه ای است که می توان واحدهای پردازشی آن را به روش های مختلفی با یکدیگر ادغام کرد و با ایجاد ساختارهای جدید عملکرد آن را تحت تاثیر قرار داد.
به اعتقاد محققان عملکرد این مدل در طول زمان بهتر خواهد شد. در واقع محققان امیدوارند با آموزش عمومات به این مدل بتوانند آن را به گونه ای آماده کنند که بتواند صداهای جدید را نیز به درستی تشخیص دهند.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Neuron منتشر شده است.
مطالب مرتبط